Author
Redakcja

Land Rover – Project Hero

@import url('http://motoweek.pl/wp-content/plugins/grand-media/module/afflux/css/style.css?v=3.9') all; var GmediaGallery_1; jQuery(function () { var settings = {"ID":"1","moduleUrl":"http:\/\/motoweek.pl\/wp-content\/plugins\/grand-media\/module\/afflux","pluginUrl":"http:\/\/motoweek.pl\/wp-content\/plugins\/grand-media","libraryUrl":"http:\/\/motoweek.pl\/wp-content\/grand-media"}; var content = [{"cID":"land-rover-project-hero_1","name":"Land Rover - Project Hero","description":"","data":[{"id":"6","image":"\/image\/lrnewdiscoveryprojecthero07021721.jpg","thumb":"\/image\/thumb\/lrnewdiscoveryprojecthero07021721.jpg","title":"Narz\u0119dzia do ratowania \u017cycia drona schowane pod skrzyde\u0142kiem.","description":"","link":"","date":"2017-03-29 10:47:48","views":1,"likes":0,"websize":[1466,2200],"thumbsize":[300,450]},{"id":"5","image":"\/image\/lrnewdiscoveryprojecthero07021714.jpg","thumb":"\/image\/thumb\/lrnewdiscoveryprojecthero07021714.jpg","title":"Jak wida\u0107, mo\u017cna ratowa\u0107 \u017cycia w ka\u017cdych warunkach.","description":"","link":"","date":"2017-03-29 10:47:47","views":1,"likes":0,"websize":[2200,1466],"thumbsize":[450,300]},{"id":"4","image":"\/image\/lrnewdiscoveryprojecthero07021710.jpg","thumb":"\/image\/thumb\/lrnewdiscoveryprojecthero07021710.jpg","title":"Dron przyczepia si\u0119 do dachu magnesami. Nie spadnie nawet w czasie szalonej jazdy.","description":"","link":"","date":"2017-03-29 10:47:46","views":1,"likes":0,"websize":[1466,2200],"thumbsize":[300,450]},{"id":"3","image":"\/image\/lrnewdiscoveryprojecthero07021719.jpg","thumb":"\/image\/thumb\/lrnewdiscoveryprojecthero07021719.jpg","title":"Pod drugim skrzyde\u0142kiem narz\u0119dzia do komunikacji.","description":"","link":"","date":"2017-03-29 10:47:45","views":0,"likes":0,"websize":[2200,1466],"thumbsize":[450,300]},{"id":"2","image":"\/image\/lrnewdiscoveryprojecthero07021718.jpg","thumb":"\/image\/thumb\/lrnewdiscoveryprojecthero07021718.jpg","title":"W \u015brodku pochowane du\u017co narz\u0119dzi. Wszystko do ratowania \u017cycia i Land Rovera.","description":"","link":"","date":"2017-03-29 10:47:44","views":0,"likes":0,"websize":[1466,2200],"thumbsize":[300,450]},{"id":"1","image":"\/image\/image2.jpg","thumb":"\/image\/thumb\/image2.jpg","title":"W baga\u017cniku mamy wysuwan\u0105 p\u00f3\u0142eczk\u0119. Wi\u0119cej miejsca do pracy nad ratowaniem \u017cycia!","description":"","link":"","date":"2017-03-29 10:47:42","views":1,"likes":0,"websize":[2200,1498],"thumbsize":[441,300]}]}]; GmediaGallery_1 = jQuery('#GmediaGallery_1').gmAfflux([content, settings]); }); Land Rover – Project Hero Land Rover – Project Hero Narzędzia do ratowania życia drona schowane pod skrzydełkiem. Jak widać, można ratować życia w każdych warunkach. Dron przyczepia się do dachu magnesami. Nie spadnie nawet w czasie szalonej jazdy. Pod drugim skrzydełkiem narzędzia do komunikacji. W środku pochowane dużo narzędzi. Wszystko do ratowania życia i Land Rovera. W bagażniku mamy wysuwaną półeczkę. Więcej miejsca do pracy nad ratowaniem życia! [...]